Budžetski korisnici Distrikta učestvovali na obuci predstavljanja nove metodologije za programsko budžetiranje

Predstavnici svih budžetskih korisnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 1. 2. 2022. godine učestvovali su na obuci čiji je cilj predstavljanje novog budžetskog pristupa i nove metodologije za programsko budžetiranje u vezi sa srednjoročnim planiranjem budžeta i strateškim planiranjem.
Učesnici su upoznati sa aktivnostima Projekta čiji je cilj da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Image for news

Glavne teme ove radionice bile su teorijske postavke programskog budžetiranja, predstavljanje GAP analize i prijedloga za izmjenu Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, kao i predstavljanje novog modela programskog budžeta (glavne promjene u načinu budžetiranja, veza budžeta i strateškog planiranja, novi format budžeta). Ovaj model predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta i zaposlenih u Direkciji za finansije, što je ujedno i snažan preduslov uspješne implementacije novog budžetskog pristupa i postizanja dva glavna cilja Projekta: (1) Unaprijeđen proces programskog budžetiranja i usklađenost s procesom srednjoročnog planiranja politika i (2) Poboljšanje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta.

Brankica Lenić, ključni ekspert Projekta za Brčko distrikt BiH, informisala je učesnike o nastavku edukacija koje je Projekat planirao u toku 2022. godine u vidu individualiziranih obuka i tehničke pomoći korisnicima s ciljem redefinisanja njihovih budžetskih programa i indikatora učinaka na temelju međunarodnih dobrih praksi, Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027. i sveobuhvatne dokumentacije korisnika.

Program obuka će biti koncipiran u skladu s rezultatima ankete koja je provedena među učesnicima, čime oni doprinose oblikovanju sadržaja budućih obuka u oblasti programskog budžetiranja, odnosno uspješnoj implementaciji programskog budžeta.

U saradnji s Direkcijom za finansije, obuke su organizovane u okviru aktivnosti projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija, a provodi međunarodni konzorcij Global Austria GmbH & Co KG.