Obavještenje za sve porezne obveznike/fizička lica koja po osnovu rada ostvaruju prihod iz inostranstva

Pozivaju se svi porezni obveznici/fizička lica koja po osnovu rada ostvaruju prihod iz inostranstva da podnesu godišnju poreznu prijavu za 2021. godinu na obrascu GPD – 1051, uz koju će biti priložena i jedna mjesečna prijava na obrascu AMS – 1035, kojom će se iskazati ukupno ostvareni prihod iz inostranstva za 2021. godinu

Image for news

Gore navedeno potrebno je dostaviti Direkciji za finansije – Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH najkasnije do 30. 6. 2022. godine.

Za sve dodatne informacije obveznici se mogu obratiti Poreznoj upravi na broj telefona  049 / 216-656, prostorije 210 i 239 ili lično u kancelarijama 2 i 21 u zgradi Porezne uprave, Miroslava Krleže br. 1, Brčko.