Organizovan drugi dio obuka za buduće trenere u oblasti programskog budžetiranja

Projekat „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini” finansiran od strane Evropske unije, organizovao je drugi dio obuka za buduće trenere u oblasti programskog budžetiranja za Brčko distrikt BiH.

Image for news

Prva obuka je održana 8. aprila, a odnosila se na primjenu priručnika o Srednjoročnom budžetskom okviru koje je Projekat pripremio za Brčko distrikt BiH. Tokom obuke učesnici su se upoznali s ključnim karakteristikama procesa izrade srednjoročnog budžetskog okvira, odnosno izrade osnovnog budžeta i izrade prijedloga politika. Praktični dio obuke je obuhvatio primjer obračuna osnovnog budžeta i popunjavanje obrasca prijedloga novih politika.

Druga obuka je održana 14. aprila i odnosila se na primjenu priručnika o Programskom budžetiranju, koji je također pripremljen od strane Projekta. Učesnici su na ovoj obuci imali priliku upoznati se s novim pristupom budžetiranja i uspostavljanjem veze između strateškog i srednjoročnog planiranja s programskim budžetom. Tokom obuke, učesnicima je prezentovan uvod u programsko budžetiranje, a zatim se prešlo na temu formulisanja programske klasifikacije. U praktičnom dijelu obuke učesnici su po grupama, za zadatog budžetskog korisnika, izradili primjere programske strukture. Dio obuke koji se odnosio na definisanje informacija o učinku približio je ovu temu učesnicima te su učesnici na osnovu novih saznanja vrlo aktivno učestvovali u praktičnom dijelu obuke u definisanju indikatora učinka.

U saradnji s Projektom nastavljaju se obuke trenera tako što će budući treneri na obukama budžetskih korisnika Brčko distrikta BiH uzeti aktivno učešće i održati kraće prezentacije, naglasila je ekspertica na projektu Brankica Lenić.