Obavještenje za poreske obveznike sa sjedištem na Tržnici "Arizona" i Dubravama

Porezna uprava Brčko distrikta BiH poziva porezne obveznike sa sjedištem na Tržnici "Arizona" i Dubravama da prekontrolišu prethodno podnesene porezne prijave, kako bi bili sigurni da su obaveze direktnih i indirektnih poreza tačno prijavili i kako bi izbjegli eventualne kazne.