Na nastavku 52. redovne sjednice razmatrano nekoliko zakonskih rješenja

7.11.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 52. redovne sjednice usvojila je:

Image for news
  • Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH;
  • Smjernice za izradu nacrta pravilnika o računovodstvu Budžeta Brčko distrikta BiH;
  • Smjernice za izradu nacrta odluke o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2019. godinu;
  • Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i
  • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za rad i zapošljavanje.