Nastavak 57. redovne sjednice Vlade

20.2.2019. U nastavku 57. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o izradi projektno-tehničke dokumentacije za uspostavljanje integralne informatizacije Brčko distrikta BiH.

Image for news

Usvojen je Zaključak o davanju saglasnosti Pododjeljenju za veterinarstvo za izdavanje pasoša vlasnicima i držaocima pasa, mačaka i pitomih vretica.

Članovi Vlade usvojili su nekoliko odluka koje se odnose na izmjenu članova Policijskog odbora iz reda policijskih službenika. Usvojena je Odluka o imenovanju Radne grupe za izradu strategije saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH. Izmijenjena je Odluka o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u zajednički monitoring odbor IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – BiH 2014–2020.

Vlada je dala saglasnost na Protokol o saradnji Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Vlade Republike Srpske u vezi s ortopedskim pomagalima za ratne vojne invalide amputirce i paraplegičare i usvojila Zaključak o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o visini naknade članu Komisije za kategorizaciju psihofizički ometene djece i omladine u razvoju za rad van radnog vremena.

Na prijedlog Direkcije za finansije usvojen je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o visini naknade za usluge Sektora za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje Direkcije za finansije te primljen k znanju Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za novembar i decembar 2018. godine.