Porezna uprava i Direkcija za finansije spremna za početak inicijalne fiskalizacije

14.3.2019. Miodrag Trifković, direktor Porezne uprave Brčko distrikta BiH, danas je na konferenciji za novinare u Gradskoj vijećnici u Brčkom izjavio da nema pravnih i tehničkih problema da se ne krene u proces inicijalne fiskalizacije i da je Porezna uprava i Direkcija za finansije u potpunosti spremna za ovaj proces.

Image for news

„Porezna uprava, odnosno Direkcija za finansije je u potpunosti spremna i nikakvih više nema smetnji za početak inicijalne fiskalizacije. Već od danas naši poreski obveznici moći će se obraćati svojim serviserima, odnosno serviserima direktno preko proizvođača i naručiti svoje fiskalne uređaje, a Porezna uprava će poslije raditi inicijalnu fiskalizaciju”, kazao je Trifković.

Safet Rizvanović, predsjednik Komisije za fiskalizaciju, kazao je da svi učesnici fiskalizacije moraju da sinhronizuju svoj rad kako bi inicijalna fiskalizacija mogla biti provedena u određenom roku koji je definisan odlukom o dinamici fiskalizacije. On je pojasnio i koje su dužnosti poreznih obveznika.

„Porezni obveznici moraju izabrati fiskalni uređaj od ovlaštenog proizvođača koji odgovara njihovim potrebama, zaključiti ugovor sa servisom i servisu je sva obaveza da prikupi informacije koje su potrebne za Poreznu upravu i da ih proslijedi Poreznoj upravi. Nakon toga Porezna uprava će preko ovlaštenog lica izvršiti inicijalnu fiskalizaciju, donijeti rješenje, serviser će uručiti obvezniku fiskalizirani fiskalni uređaj i dužni su da počnu evidentirati promet preko fiskalnog uređaja”, pojasnio je Rizvanović dodajući da porezni obveznici moraju imati u vidu da su sankcije rigorozne i da ne vrijedi rizikovati i ne evidentirati promet preko fiskalnog uređaja.

„Kazne su od 2.500 KM za neizdavanje računa, 500 KM za preduzetnika, odnosno vlasnika radnje i 1.000 KM za ovlašteno lice, tj. pravnog lica”, napomenuo je Rizvanović.

O sistemu fiskalizacije više se može saznati na sajtu Direkcije za finansije www.df.bdbih.gov.ba.