Vlada usvojila Nacrt Zakona o fiskalnom registru

28.11.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku 53. redovne sjednice usvojila je Nacrt Zakona o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH.

Image for news

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, rekao je da usvajanje ovog zakona ima za cilj da uspostavi povoljnije okruženje za administraciju i građane. On je istakao da će se od 191 nameta ukinuti njih više od 50%. 

„Vlada Brčko distrikta BiH, odnosno gradonačelnik Brčko distrikta BiH je 2015. godine potpisao Memorandum o razumijevanju sa USAID-om, odnosno američkom ambasadoricom i on pretpostavlja uspostavu fiskalnog registra kao institucionalnog okvira upravljanja fiskalnim nametima. Za sada u Distriktu postoji 191 namet i to su određene administrativne takse, kazne, neke druge takse, a, između ostalog, tu imamo i 11 poreznih prihoda. Od tih 191 vjerovatno će doći do ukidanja možda i više od 50%. Namjera je uspostava jednog povoljnijeg okruženja za administraciju prevashodno kao i za sve građane koji ostvaruju određena prava“, istakao je Lučić. On je dodao da će Direkcija u skladu sa ovim zakonom u roku od 30 dana izvršiti analizu sa stručnjacima iz USAID-a i Vladi predložiti fiskalni registar. „Zakon je proslijeđen Skupštini Brčko distrikta BiH na usvajanje i po njegovom usvajanju i objavi u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH mi ćemo preduzeti mjere koje je zakon definisao kako bismo smanjili broj fiskalnih nameta“, kazao je Lučić. 

Usvojen je i prijedlog zaključka u vezi s nacrtom sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti turizma. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o formiranju koordinacionog tijela Vlade Brčko distrikta BiH za nadzor nad implementacijom Akcionog plana za provođenje Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma na području Brčko distrikta BiH za period od 2015. do 2020. godine kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu strategije saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH. Vlada je usvojila i zaključak kojim daje saglasnost Odjeljenju za komunalne poslove za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe smještaja državnih službenika te zaključak da daje saglasnost za prijedlog sporazuma o raskidu ugovora za nabavku tečnih goriva po određenim uslovima. Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Brčko distrikta BiH.