Pozivaju se porezni obveznici da svoje porezne prijave predaju putem interneta

Pozivaju se svi registrovani porezni obveznici da preko svojih ovlaštenih knjigovođa podnesu zahtjev za dobijanje pristupnih parametara za korištenje aplikacije „e-Prijava“ kako bi bili u mogućnosti da svoje porezne prijave predaju putem interneta.

Image for news

„E-Prijava“ predstavlja modernu i funkcionalnu elektronsku uslugu i inovaciju u sferi komunikacije između poreznih obveznika i Porezne uprave Brčko distrikta BiH.

Korištenjem aplikacije „e-Prijava“ poreznim obveznicima je omogućeno da 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici mogu podnositi porezne prijave bez dolaska u prostorije Direkcije za finansije –Porezne uprave odnosno bez redova, bez čekanja i bez ovjera.

Prilikom podnošenja poreznih prijava poreznim obveznicima ili njihovim ovlaštenim knjigovođama se nudi već predpopunjena porezna prijava s osnovnim elementima i uključenom logičko-matematičko kontrolom te je time proces popunjavanja znatno olakšan a uz to je u velikoj mjeri i smanjen rizik od greške, odnosno pogrešnog popunjavanja. Ovakav način predaje poreznih prijava predstavlja najsavremeniji sistem prijema i obrade poreznih prijava i implementiran je u saradnji s Poreznom agencijom Kraljevine Švedske.                                                                                          

Također je bitno istaknuti da „e-Prijava“ nudi transparentnije izvještaje jer u bilo kojem trenutku možete provjeriti stanje na vašim sintetičkim i analitičkim karticama, odnosno možete provjeriti i utvrditi sva vaša zaduženja i izvršene uplate po vrstama poreznih obaveza.

Za sve dodatne informacije i anekse koje je potrebno popuniti i predati možete naći u važećem Pravilniku o elektronskom podnošenju poreznih prijava klikom na http://df.bdcentral.net/Content/Read/pravilnici

Popunjene i potpisane anekse na osnovu kojih ćete dobiti pristupne parametre za korištenje aplikacije „e-Prijava“ možete predati na šalter Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH svakog radnog dana.