Javni poziv za sklapanje ugovora o distribuciji administrativnih taksenih marki u Brčko distriktu BiH

Na osnovu člana 31 Zakona o javnoj upravi, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH raspisuje Javni poziv za sklapanje ugovora o distribuciji administrativnih taksenih marki u Brčko distriktu BiH, kojim se pozivaju sve pošte, banke i knjižare da sa Brčko distriktom BiH sklope ugovor o distribuciji administrativnih taksenih marki u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u sredstvima javnog informisanja.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE